இக்குழு பங்கு பெறும் கூட்டங்களுக்காக ஜெபியுங்கள்

18-11-2023

18.11.2023 - Deliverance Prayer Camp, Idaiyapatty, Karur.

Date &Time 18.11.2023, 9:00 a.m.,
Place Deliverance Prayer Camp,
13/69, Idaiyapatty, Keelaveliyur (po),
Thogaimalai (via), Karur - 621 313
Contact 9842365132
.

28-11-2023

28.11.2023  - Kolathur, Chennai

Date & Time 28.11.2023, 06.30 p.m.,
Place Cornelius Prayer Group's Prayer Meeting,
No. 14, Balaji Street, Vivekananda Nagar,
Kolathur, Chennai - 99
Contact Bro. Devaraj - 9444416545
.