இக்குழு பங்கு பெறும் கூட்டங்களுக்காக ஜெபியுங்கள்

14-06-2024

14.06.2024 -16.06.2024 - Leadership Camp, Idaiyapatty, Karur

            Hear Matthew 11:28 Ministries in association with Jebathoni Ministries

Date 14.06.2024 - 16.06.2024, 10.00 a.m. onwards
Place

DPC, T. Idaiyapatty, Thogaimalai, Karur

Registration Registration is muust (Ends by 31 May 2024)
Contact Bro. Praveen  - 9791991441

 

.

20-07-2024

20.07.2024 - Deliverance Prayer Camp, Idaiyapatty, Karur.

Date &Time 20.07.2024, 9:00 a.m.,
Place Deliverance Prayer Camp,
13/69, Idaiyapatty, Keelaveliyur (po),
Thogaimalai (via), Karur - 621 313
Contact 9842365132
.