இக்குழு பங்கு பெறும் கூட்டங்களுக்காக ஜெபியுங்கள்

06-04-2020

06.04.2020 - 11.04.2020 - Deliverance Prayer, Idaiyapatti, Karur

Date  06.04.2020 - 11.04.2020
Venue Deliverance Prayer Camp,
13/69, Idaiyapatti, Keelaveliur (po),
Thogamalai (via), Karur - 621313.
Contact 8300425298

 

.

06-04-2020

06.04.2020 - 08.04.2020 - Murugeshpalayam, Bangalore

Date & Time 06.04.2020 - 08.04.2020, 06.30 p.m.,
Venue Lent Days Meetings,
St. Barnabas Church,
Murugeshpalayam, HAL, 
Bangalore - 17
Contact 9980839711, 9886900525

 

.